Nieuwe initiatieven kunnen subsidie aanvragen bij Sportfonds Houten

 

Sportverenigingen die een inventief idee hebben, kunnen in 2017 in april en in oktober subsidie aanvragen bij Sportfonds Houten. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het creatieve initiatief een actieve en gezonde leefstijl bevorderen.

De gemeente Houten heeft een deel van de subsidie aan sportverenigingen ondergebracht in een fonds dat door de sport zelf beheerd wordt. Dit fonds, Sportfonds Houten, is eind 2014 opgericht en wordt elk jaar twee keer opengesteld om aanvragen in te dienen. In 2017 is dat gedurende de maanden april en oktober.

Voor een bijdrage van Sportfonds Houten geldt een aantal criteria. Dat aansluit bij het gemeentelijk sportbeleid. Een onafhankelijke toekenningscommissie van personen uit de sport beoordeelt de aanvragen.

Het belangrijkste is, dat een activiteit bijdraagt aan een gezonde en actieve leefstijl van de deelnemers. Je kan daarbij denken aan een nieuwe activiteit voor een speciale doelgroep, zoals voor 55-plussers of voor mensen met een beperking. Daarnaast kan een activiteit bijvoorbeeld ook gericht zijn op het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak daarbij.

 

Berichten

Tien aanvragen. Zes gehonoreerd
Geplaatst op: donderdag 2 maart 2017

HOUTEN  
De toekenningscommissie van Sportfonds Houten ontving in 2016 tien aanvragen en kon er hiervan zes honoreren. Eén toekenning hiervan is weer ingetrokken, omdat geen verdere afwikkeling mogelijk was. Twee aanvragen zijn afgewezen, omdat deze niet aan de toekenningscriteria voldeden. Een aanvrager trok de aanvraag tijdens de beoordeling zelf terug, omdat het beoogde evenement niet doorging. Een aanvraag is aangehouden in afwachting van aanvullende informatie. Vier aanvragers hebben inmiddels subsidie gekregen van Sportfonds Houten (zie Toekenningen). 

 

Samenwerking

Het Sportfonds Houten werkt samen met: