Voor nieuwe initiatieven kan je subsidie aanvragen bij Sportfonds Houten

 

Sportverenigingen die een inventief idee hebben, kunnen elk jaar in de maanden april en in oktober subsidie aanvragen bij Sportfonds Houten. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het creatieve initiatief een actieve en gezonde leefstijl bevorderen.

De gemeente Houten heeft een deel van de subsidie aan sportverenigingen ondergebracht in een fonds dat door de sport zelf beheerd wordt. Dit fonds, Sportfonds Houten, is eind 2014 opgericht en wordt elk jaar twee keer opengesteld om aanvragen in te dienen.

Voor een bijdrage van Sportfonds Houten geldt een aantal criteria. Deze sluiten aan bij het gemeentelijk sportbeleid. Een onafhankelijke toekenningscommissie van personen uit de sport beoordeelt de aanvragen.

Het belangrijkste is, dat een activiteit bijdraagt aan een gezonde en actieve leefstijl van de deelnemers. Je kan daarbij denken aan een nieuwe activiteit voor een speciale doelgroep, zoals voor 55-plussers of voor mensen met een beperking. Daarnaast kan een activiteit bijvoorbeeld ook gericht zijn op het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak daarbij.

 

Berichten

Dertien aanvragen. Zes gehonoreerd
Geplaatst op: woensdag 14 februari 2018

HOUTEN  
De toekenningscommissie van Sportfonds Houten ontving in 2017 dertien aanvragen en heeft voor zes aanvragen een financiele bijdrage toegekend. Eeen van de zes aanvragers trok de gehonoreerde aanvraag weer in, omdat het initiatief om andere redenen niet levensvatbaar bleek. Twee toekenningen zijn vervallen, omdat niet de toekenning niet tijdig werd aanvaard en gevraagde documentatue werd nagestuurd.

Zeven aanvragen zijn afgewezen. Vijf hiervan werden afgewezen, omdat deze niet aan de toekenningscriteria voldeden: Er werd geen nieuw sportaanbod gerealiseerd en/of het initiatief had niet tot doel sporten en/of bewegen te stimuleren. 
Bij twee aanvragen maakte de indiener niet duidelijk of en hoe het financiele duwtje in de rug van Sportfonds Houten ertoe zou kunnen bijdragen, dat het initiatief daarmee ook volgende jaren levensvatbaar zou zijn.

 

Samenwerking

Het Sportfonds Houten werkt samen met: