Berichten

Tien aanvragen. Zes gehonoreerd
Geplaatst op: donderdag 2 maart 2017

HOUTEN  
De toekenningscommissie van Sportfonds Houten ontving in 2016 tien aanvragen en kon er hiervan zes honoreren. Eén toekenning hiervan is weer ingetrokken, omdat geen verdere afwikkeling mogelijk was. Twee aanvragen zijn afgewezen, omdat deze niet aan de toekenningscriteria voldeden. Een aanvrager trok de aanvraag tijdens de beoordeling zelf terug, omdat het beoogde evenement niet doorging. Een aanvraag is aangehouden in afwachting van aanvullende informatie. Vier aanvragers hebben inmiddels subsidie gekregen van Sportfonds Houten (zie Toekenningen). 

 

Samenwerking

Het Sportfonds Houten werkt samen met: