Toekenningen

De toekenningscommissie van Sportfonds Houten heeft sinds 2014 de volgende aanvragen gehonoreerd.

Kyorakuka Aikido / budo verenigngen (2017)
Sinds 2014 slaan alle budo vereningen in Houten de handen ineen om samen met Sportpunt Houten een Budosportdag te organiseren. Bezoekers kunnen hier kennis maken met 10 verschillende Budo sporten. Om promotie van dit evenement meer kracht bij te zetten ontvangen de budovereningen een financiele bijdrage.

LTV De Doordraaiers (2016)
Als variant op het tennissen wil De Doordraaiers in 2017 een spelvorm introduceren die goed te spelen is door o.a. ouderen of mensen met een beperking. De vereniging legt daarvoor zelf padelbanen aan. Zodra zekerheid over de bouw van de banen bestaat draagt Sportfonds Houten financieel bij aan promotie- en opleidingskosten.

SV Houten (2016)
SV Houten nam het initiatief om een sportaanbod voor ouderen te ontwikkelen en biedt inmiddels Walking Football aan. Sportfonds Houten kende een financiele bijdrage toe bestemd voor promotie- en opstartkosten.

Basketbalvereniging De Woodpeckers (2016)
BC Woodpeckers ontving van Sportfonds Houten een financieel duwtje in de rug voor het aanschaffen van 4 verrijdbare minibaskets. Hiermee beoogt de vereniging het sportaanbod uit te breiden naar een nieuwe doelgroep. De minibaskets worden ingezet voor Kleuterbasketbal en voor Wedstrijdjes Basketbal’s Cool.

Casca Dura Capoeira Company (2016)
Capoeira Company ontving een bijdrage aan de wervingskosten voor Capoeira voor 50 plussers. Met dit nieuwe aanbod bevordert Capoeira Company een grotere sportdeelname. De commissie stelde als voorwaarde de werving in overleg met Sportpunt Houten verder vorm te geven.

Korfbalvereniging Victum/War Child (2016)
Victum ontving van Sportfonds Houten een bijdrage voor het plaatsen van korfbalbalpalen op schoolpleinen om een nieuwe doelgroep tot sporten te verleiden. Victum wil gedurende vijf jaar per jaar steeds op twee schoolpleinen korfbalpalen plaatsen. De toekenning betreft in beginsel alle palen, mits de resultaten tussentijds positief zijn. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd.

Judovereniging Groot Houten (2015)
De judovereniging wil ook kinderen met een lichte handicap of beperking een mogelijkheid bieden om te sporten op een manier die aansluit bij de beleving en mogelijkheden van het kind. Judo Bond Nederland heeft speciaal hiervoor S-judo ontwikkeld. De deelnemers dragen een groot deel van de kosten hiervoor zelf. Sportfonds Houten ondersteunde het initiatief door vergoeding van de aanschafkosten van een dikke valmat, om deze judoka's een goede start te laten maken met het principe "vallen".

Onderwatersporvereniging Hi-dive (2015)
Hi-dive wil de drempel voor het buitenduiken voor jeugdleden verlagen. Deelnemers moeten voor buitenduiken een eigen duikuitrusting aanschaffen, maar omdat jeugd nog in de groei is vormt dat voor veel ouders een drempel. Sportfonds Houten gaf een financiele bijdrage voor de aanschaf en het in bruikleen verstrekken van duikpakken met toebehoren voor jeugdleden. 

Badminton Vereniging Houten (2015)
Badminton Vereniging Houten heeft van Sportfonds Houten een financieel duwtje in de rug gekregen voor het aanschaffen van badmintonrackets voor nieuwe jeugdleden. Hiermee beoogt de vereniging meer jeugd tot sport te verleiden. De toekenningscommissie beschouwt het initiatief als een leuke stimulans, maar is niet overtuigd van een zichtbaar resultaat. De commissie gunde de aanvrager eenmalig het voordeel van de twijfel om dit uit te proberen. Ook achtte de commissie een beperkte eigen bijdrage van de deelnemers reëel.

Voetbal Vereniging Schalkwijk (2015)
Voetbal Vereniging Schalkwijk ontving een bijdrage voor de aanschaf van twee soccerwaves en één M-station Talent (voetbaldoeltje/rebounder). VV Schalkwijk wil hiermee het plezier in trainen vergroten en wil dit nieuwe materiaal ook inzetten bij activiteiten die rond het jubileum van VV Schalkwijk georganiseerd worden. De toekenning richt vooral zich op dit sympathieke doel.
Omdat materiaalkosten als zodanig van toekenning zijn uitgesloten verlangde de commissie een substantiële eigen bijdrage van VV Schalkwijk in de aanschafkosten.

Houtense Skate en Schaats Vereniging (2014)
HSSV ontving van Sportfonds Houten een financieel duwtje in de rug voor het aanschaffen van schaatsen en skates, die uitgeleend kunnen worden. Hiermee wil de vereniging de drempel om te gaan sporten verder verlagen. Tijdens de Houten Hier uitzending van 8 april op HoutenFM gaf HSSV hier bekendheid aan.

Zwemschool De Startsprong (2014)
Zwemschool De Startsprong ontving een bijdrage voor de aanschaf van materiaal voor wakzwemles. De Startsprong zet hiermee in Houten een nieuw sportaanbod op de kaart. Tijdens de Houten Hier uitzending van 8 april op HoutenFM kwam de Startsprong hierover aan het woord. Daarnaast was er een interview tijdens een van de survivallessen.

 

Samenwerking

Het Sportfonds Houten werkt samen met: