De toekenningscommissie van Sportfonds Houten heeft sinds 2014 de volgende aanvragen gehonoreerd en toekenningen uitbetaald. 

Bridgeverenigingen Houten (2022):
Voor het initiatief Houtense Denken en Doen, een sportieve, sociale activiteit voor de doelgroep 50+ ontvangen de gezamenlijke Houtense bridgeverenigingen een bijdrage voor de (gedeeltelijke) financiering van wervingsfolders, spel- en lesmateriaal en huur accommodatie.

Kendo Dojo Joshindo (2021)
Voor de opstart van een nieuwe sport in gemeente Houten, kendo, ontvangt Kendo Dojo Joshindo een financiële bijdrage voor de materialen.

BC Woodpeckers (2021)
Basketbalclub Woodpeckers ontvangt een financiële bijdrage voor de aanleg van een urban sportcourt op het dak van de fietsenstalling van De Heemlanden.

Hockeyclub Houten en FC Deltasports (2020)
Om meer sportieve activiteiten in de wijk te realiseren vroegen deze beide clubs gezamenlijk een subsidie aan voor de aanleg van een kunstgrasveld naast basisschol De Zonnewijzer (wijk Het Hout). het kunstgrasveld ligt op openbare grond en is beschikbaar voor ALLE sportverenigingen en ALLE inwoners  van gemeente Houten. 

Stichting Atletiek Houten (2020)
Stichting Atletiek Houten is speciaal opgericht om een trainingsaccommodatie voor de sport atletiek in Houten te realiseren. In 2022 worden de plannen werkelijkheid op de Meerpaal. Sportpunt Houten gaf een aanzienlijke financiële bijdrage voor de aanleg van een geschikte trainingsaccommodatie ter ondersteuning van nieuw sportaanbod in Houten: atletiek.

Houtense TafelTennisClub (2019)
HTTC zet het nieuwe 'Fifty+ViTT' programma van de Tafeltennisbond in om meer senioren in beweging te brengen. Om nieuwe instroom te krijgen voor de huidige groep senioren (65+) binnen de vereniging, organiseerde de vereniging een clinic met Nederlands bekendste tafeltennisster Bettine Vriesekoop. Sportfonds Houten gaf daarvoor een financiële bijdrage. 

VolleybalClub Houten (2019)
VC Houten ontving een bijdrage voor de aanschaf van een AED die aan de buitenzijde van sporthal De Molenwiek is geplaatst. Voor het beheer, het onderhoud en de verzekering wordt samengewerkt met Veilig Houten. VC Houten en de overige gebruikers van De Molenwiek zorgen voor continuïteit door de aanleg van een reservering (bij het onafhankelijke Sportpunt Houten).

Korfbalvereniging Victum (2018)
Victum ontving een financiële bijdrage voor de aanschaf van materiaal voor de Kangoeroedag (speldag voor kleuters): 4 grote korfbalmanden incl. accessoires en 4 kangoeroeballen. Het aanbod en de speciale doelgroep zijn vernieuwend te noemen. De aanvraag betreft een eenmalige investering, zodat deze activiteit herhaald kan worden.

Honk- en Softbalvereniging Houten Dragons (2017)
Houten Dragons kan met een financiele bijdrage van Sportfonds Houten een mobiele slagkooi aanschaffen. Hiermee kan de vereniging een betere en veilige kennismaking realiseren met haar specifieke sportaanbod.
Met inzet van de mobiele slagkooi hoopt de vereniging vaker activiteiten op school of in de wijk te gaan houden. 
De commissie heeft er waardering voor, dat een deel van de kosten door de Vrienden van Houten Dragons wordt gedragen. 

SV Houten (2017)
Met het organiseren van schoolclinics die specifiek gericht zijn op de jongere jeugd (groep 1 en 2) richt SV Houten zich op een doelgroep waarop sportclubs nog weinig clinics aanbieden. Sportfonds Houten kende daarom een bijdrage toe voor de aanschaf van hesjes en ballen.  

Schaakclub Houten (2017)
Schaakclub Houten viert in 2018 een drievoudig jubileum: de Schaakclub bestaat 40 jaar, de jeugdafdeling 25 jaar en het schoolschaaktoernooi bestaat 10 jaar. De Schaakclub gaat dat in 2018 met verschillende activiteiten laten merken, onder andere door plaatsing van een openluchtschaakspel op het Plein in het Oude Dorp. De Schaaakclub ontving van Sportfonds Houten een financiële bijdrage om hiermee het schaken in Houten verder te kunnen promoten.  

LTV De Doordraaiers (2016)
Als variant op het tennissen wilde De Doordraaiers in 2017 een spelvorm introduceren die goed te spelen is door o.a. ouderen of mensen met een beperking. De vereniging legde daarvoor zelf padelbanen aan. Sportfonds Houten draagt financieel bij aan promotie- en opleidingskosten.

SV Houten (2016)
SV Houten nam het initiatief om een sportaanbod voor ouderen te ontwikkelen en biedt inmiddels Walking Football aan. Sportfonds Houten kende een financiele bijdrage toe bestemd voor promotie- en opstartkosten.

Basketbalvereniging De Woodpeckers (2016)
BC Woodpeckers ontving van Sportfonds Houten een financieel duwtje in de rug voor het aanschaffen van 4 verrijdbare minibaskets. Hiermee beoogt de vereniging het sportaanbod uit te breiden naar een nieuwe doelgroep. De minibaskets worden ingezet voor Kleuterbasketbal en voor Wedstrijdjes Basketbal’s Cool.

Casca Dura Capoeira Company (2016)
Capoeira Company ontving een bijdrage aan de wervingskosten voor Capoeira voor 50 plussers. Met dit nieuwe aanbod bevordert Capoeira Company een grotere sportdeelname. De commissie stelde als voorwaarde de werving in overleg met Sportpunt Houten verder vorm te geven.

Korfbalvereniging Victum/War Child (2016)
Victum ontving van Sportfonds Houten een bijdrage voor het plaatsen van korfbalbalpalen op schoolpleinen om een nieuwe doelgroep tot sporten te verleiden. Victum wil gedurende vijf jaar per jaar steeds op twee schoolpleinen korfbalpalen plaatsen. De toekenning betreft in beginsel alle palen, mits de resultaten tussentijds positief zijn. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd.

Judovereniging Groot Houten (2015)
De judovereniging wilde ook kinderen met een lichte handicap of beperking een mogelijkheid bieden om te sporten op een manier die aansluit bij de beleving en mogelijkheden van het kind. Judo Bond Nederland heeft speciaal hiervoor S-judo ontwikkeld. De deelnemers dragen een groot deel van de kosten hiervoor zelf. Sportfonds Houten ondersteunde het initiatief door vergoeding van de aanschafkosten van een dikke valmat, om deze judoka's een goede start te laten maken met het principe "vallen".

Onderwatersporvereniging Hi-dive (2015)
Hi-dive wilde de drempel voor het buitenduiken voor jeugdleden verlagen. Deelnemers moeten voor buitenduiken een eigen duikuitrusting aanschaffen, maar omdat jeugd nog in de groei is vormt dat voor veel ouders een drempel. Sportfonds Houten gaf een financiele bijdrage voor de aanschaf en het in bruikleen verstrekken van duikpakken met toebehoren voor jeugdleden. 

Badminton Vereniging Houten (2015)
Badminton Vereniging Houten heeft van Sportfonds Houten een financieel duwtje in de rug gekregen voor het aanschaffen van badmintonrackets voor nieuwe jeugdleden. Hiermee beoogde de vereniging meer jeugd tot sport te verleiden. De toekenningscommissie beschouwde het initiatief als een leuke stimulans, maar was niet overtuigd van een zichtbaar resultaat. De commissie gunde de aanvrager eenmalig het voordeel van de twijfel om dit uit te proberen. Ook achtte de commissie een beperkte eigen bijdrage van de deelnemers reëel.

Voetbal Vereniging Schalkwijk (2015)
VV Schalkwijk ontving een bijdrage voor aanschaf van twee soccerwaves en één M-station Talent (voetbaldoeltje/rebounder). VV Schalkwijk wilde hiermee het plezier in trainen vergroten en dit nieuwe materiaal ook inzetten bij activiteiten die rond het jubileum van VV Schalkwijk georganiseerd werden.
De toekenning richtte vooral zich op dit sympathieke doel.
Omdat materiaalkosten als zodanig van toekenning zijn uitgesloten verlangde de commissie een substantiële eigen bijdrage van VV Schalkwijk in de aanschafkosten.

Houtense Skate en Schaats Vereniging (2014)
HSSV ontving van Sportfonds Houten een financieel duwtje in de rug voor het aanschaffen van schaatsen en skates, die uitgeleend kunnen worden. Hiermee wilde de vereniging de drempel om te gaan sporten verder verlagen. Tijdens de Houten Hier uitzending van 8 april op HoutenFM gaf HSSV hier bekendheid aan.

Zwemschool De Startsprong (2014)
Zwemschool De Startsprong ontving een bijdrage voor de aanschaf van materiaal voor wakzwemles. De Startsprong zette hiermee in Houten een nieuw sportaanbod op de kaart. Tijdens de Houten Hier uitzending van 8 april op HoutenFM kwam de Startsprong hierover aan het woord. Daarnaast was er een interview tijdens een van de survivallessen.