2022: Aanvraag Bridgeverenigingen en twee oude aanvragen uitbetaald
Geplaatst op: 13 april 2023

De toekenningscommissie van Sportfonds Houten ontving in 2022 één aanvraag en heeft voor deze aanvraag een financiele bijdrage toegekend. 

De toegekende aanvraag is:

  • Bridgeverenigingen Houten: Initiatief Houtense Denken en Doen, een sportieve, sociale activiteit voor de doelgroep 50+. De bridgeverenigingen ontvangen een bijdrage voor de (gedeeltelijke) financiering van wervingsfolders, spel- en lesmateriaal en huur accommodatie.

Voor twee aanvragen uit eerdere jaren is de financiële bijdrage daadwerkelijk uitbetaald, omdat de projecten van start zijn gegaan. Namelijk:

  • Kendo Dojo Joshindo (aanvraag 2021): een bijdrage voor de materialen voor de opstart van een nieuwe sport in gemeente Houten: kendo.
  • Stichting Atletiek Houten (aanvraag 2020): een bijdrage voor het realiseren van een geschikte trainingsaccommodatie ter ondersteuning van nieuw sportaanbod in Houten: atletiek.